DIỄN GIẢ 2023

Ông Nguyễn Xuân Việt
Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam

Ông Lê Hồng Việt
CEO, FPT Smart Cloud

ÔNG NGUYỄN QUANG VINH
Giám đốc công nghệ, HPE Việt Nam

Bà Phạm Thị Thanh Thuý
Trưởng nhóm phát triển kinh doanh và phân tích nghiệp vụ, FPT Software

Bà Nguyễn Thị Minh Trang
Trưởng phòng nghiệp vụ giải pháp bảo hiểm, FPT Software

ÔNG ĐỖ TUẤN ANH
Chủ Tịch Ủy Ban Điều Hành kiêm Phó Tổng Giám Đốc, Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ MB Ageas Life

ÔNG DƯƠNG LÊ MINH ĐỨC
Phó Giám đốc Trung tâm kinh doanh AI, FPT Smart Cloud

ÔNG TRƯƠNG TUẤN LÂM
Giám đốc Trung tâm Công Nghệ Thông Tin, Tập đoàn Bảo Việt

ÔNG DEEPRAJ EMMANUEL
Giám đốc khu vực Châu Á, ISG-One

Ông Joo-Hyuk Im
Giám đốc Khối bảo hiểm ô tô, KIDI

ÔNG SOMANSH BANSAL
Phó Giám đốc phụ trách Kinh doanh khu vực Châu Á, Thái Bình Dương, Sapiens

ÔNG LƯƠNG NGỌC KHANG
Giám đốc Trung tâm tư vấn chuyển đổi số & kinh doanh số, Công ty Hệ thống Thông tin FPT

Bà Vũ Lê Mộng Hà
Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh – Kênh Đại lý, AIA Việt Nam

Ông Ariawan Hindarko
Giám đốc Marketing, Tập đoàn RDS

Bà SiewMei Loh
Giám đốc quan hệ đối tác, IXT

Ông Kim Junsup
Giám đốc Khối Dữ liệu bảo hiểm, KCIS

BÀ THU VŨ
Giám đốc quốc gia, Việt Nam, HIVE by Income

Ông Ngô Trung Dũng
Phó Tổng Thư ký, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam

Ông Trần Lê Quốc Sơn
Phó Tổng Giám đốc Công nghệ, Prudential Việt Nam