Ông Somansh Bansal

Ông Somansh Bansal
Phó Giám đốc phụ trách Kinh doanh khu vực Châu Á, Thái Bình Dương
Sapiens

 

TIỂU SỬ

Somansh Bansal là Phó Giám đốc phụ trách Kinh doanh khu vực Châu Á, Thái Bình Dương của Sapiens, công ty hàng đầu về Giải pháp Bảo hiểm trên thế giới. Với 15 năm kinh nghiệm trong ngành bảo hiểm, Somansh để lại dấu ấn với khách hàng trong vai trò tư vấn ở những dự án lớn về triển khai Nền tảng Bảo hiểm toàn trình bao gồm các Hệ thống lõi bảo hiểm, giải pháp số và phân tích dữ liệu. Somansh có bằng Cử nhân Kỹ sư và bằng MBA từ các thể chế giáo dục hàng đầu Ấn Độ. Somansh đã góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi kinh doanh thành công cho các tổ chức bảo hiểm uy tín như Bảo hiểm OPES Việt Nam, Bangkok Insurance, Direct Asia Insurance, FWD Hong Kong và AIA Hong Kong… sử dụng bộ giải pháp toàn diện của Sapiens.

CHỦ ĐỀ TRÌNH BÀY

Chuyển đổi số đang cách mạng hóa ngành công nghiệp bảo hiểm như thế nào