Ông Trần Lê Quốc Sơn

Ông Trần Lê Quốc Sơn
Phó Tổng Giám đốc Công nghệ
Prudential Việt Nam

 

TIỂU SỬ

Ông Sơn Trần đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc Công Nghệ tại Prudential Việt Nam từ tháng 12/2021, chịu trách nhiệm chính cho hành trình chuyển đổi số toàn diện tại công ty.

Ông Sơn có kinh nghiệm hơn 15 năm làm việc trong ngành công nghệ tài chính bảo hiểm tại Aviva và UOB Singapore. Tại Aviva Singapore, ông Sơn là một trong những lãnh đạo đóng góp chính vào thiết kế và xây dựng kiến trúc tương lai cho công ty sau khi sáp nhập với Singlife – một trong những sự kiện được xem là lớn nhất trong lịch sử ngành bảo hiểm Singapore.

Ông Sơn tốt nghiệp MBA tại Strathclyde Business School, UK và Kỹ sư khoa học máy tính tại Đại học Bách Khoa TP.HCM.

CHỦ ĐỀ TRÌNH BÀY