Ông Lương Ngọc Khang

Ông Lương Ngọc Khang
Giám đốc Trung tâm tư vấn chuyển đổi số & kinh doanh số
Công ty Hệ thống Thông tin FPT

 

TIỂU SỬ

Ông Lương Ngoc Khang phụ trách mảng Kinh doanh số (Digital Business – bao gồm Fintech & Insurtech) tại FPT IS, với hơn 12 năm kinh nghiệm trong việc định hướng và xây dựng tầm nhìn các giải pháp chuyển đổi số cho khách hàng. Ông Khang tin tưởng vào nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng và không ngừng ủng hộ các trải nghiệm hướng tới khách hàng. Ông đã tham gia tư vấn cho các tập đoàn đa ngành hướng tới chiến lược hệ sinh thái số, mang đến cho khách hàng các trải nghiệm tài chính số trên nhiều điểm chạm.

  • Hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng
  • Hơn 6 năm kinh nghiệm về Chuyển đổi số trong lĩnh vực Ngân hàng và Digital business 
  • Chuyên gia thiết kế hệ sinh thái, sản phẩm Digital Financial Business & chiến lược kinh doanh
  • Chuyên gia thiết kế & sản xuất cho mảng Digital Financial Business và kiến trúc hệ sinh thái

Về kinh nghiệm thực tế: 

  • Tham gia xây dựng chiến lược phát triển hệ sinh thái số cho tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam và tập đoàn công nghệ lớn nhất Việt Nam
  • Tham gia thiết kế tổng thể kiến trúc hệ sinh thái số và nền tảng số cho các tập đoàn lớn tại Việt Nam
  • Thiết kế, xây dựng và triển khai nền tảng thanh toán và cho vay số cho hệ sinh thái 10 triệu người dùng
  • Tham gia tư vấn chuyển đổi số và ngân hàng số cho các ngân hàng
  • Chủ trì các dự án tư vấn chuyển đổi số và xây dựng chiến lược công nghệ cho các hệ sinh thái lớn tại Việt Nam.
  • Diễn giả tại các hội thảo về Ngân hàng số, Hệ sinh thái số

CHỦ ĐỀ TRÌNH BÀY

Hệ sinh thái công nghệ FPT và thực tiễn chuyển đổi số cho ngành bảo hiểm