Liên HỆ

THÔNG TIN  LIÊN HỆ

ĐĂNG KÝ QUẢNG CÁO & TRUYỀN THÔNG

(Ms.) My Nguyễn
Giám đốc Sự kiện
 • Điện thoại: 024 666 32450 máy lẻ 18
 • Di động:090 345 1083
 • Email: my.nguyen@iecgroup.com.vn

ĐĂNG KÝ KHÁCH THAM DỰ

(Ms.) Hồng Nguyễn

 • Điện thoại: 024 666 32450 máy lẻ 15
 • Di động:0973 466 428
 • Email: attendee@insurancesummit.vn
(Ms.) Nga Nguyễn

 • Điện thoại: 024 666 32450 máy lẻ 15
 • Di động: 0976 181 997
 • Email: nga.nguyen@iecgroup.com.vn

ĐĂNG KÝ BÁO CHÍ

(Ms.) Quỳnh Bùi
Phụ trách Truyền thông

 • Di động: 0854 253 636
 • Email: quynh.bui@iecgroup.com.vn

GỬI THÔNG TIN

Loading