Ông Trương Tuấn Lâm

Ông Trương Tuấn Lâm
Giám đốc Trung tâm Công Nghệ Thông Tin
Tập đoàn Bảo Việt

 

TIỂU SỬ

Ông có hơn 25 năm kinh nghiệm về CNTT trong lĩnh vực bảo hiểm Nhân Thọ & Phi Nhân Thọ

CHỦ ĐỀ TRÌNH BÀY

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong giải quyết bồi thường tự động bảo hiểm sức khỏe và con người

TÓM TẮT TRÌNH BÀY

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong giải quyết bồi thường tự động cho các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe và con người

Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt luôn là đơn vị tiên phong trong quá trình chuyển đổi số ngành bảo hiểm, trong đó việc tập trung nâng cao trải nghiệm khách hàng luôn là ưu tiên số 1 của chúng tôi. Một trong số các giải pháp Bảo Việt đã thực hiện triển khai thành công là ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong việc giải quyết bồi thường tự động cho các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe và con người. Giải pháp áp dụng công nghệ nhận dạng quang học (OCR), trí tuệ nhân tạo (AI) và sử dụng mô hình Hỗ trợ ra quyết định vào quy trình xử lý Hỗ trợ bồi thường tự động. Đây có thể coi là một bước tiến lớn trong chuyển đổi số tại Bảo hiểm Bảo Việt, tăng mức độ trải nghiệm khách hàng thông qua việc đơn giản hoá quy trình nộp hồ sơ bồi thường, thời gian giải quyết quyền lợi được rút ngắn, cán bộ giải quyết quyền lợi bảo hiểm được hệ thống hỗ trợ ra quyết định đưa ra các hỗ trợ cần thiết trong quá trình xử lý hồ sơ từ đó nâng cao năng suất lao động cho cán bộ.

Bộ giải pháp cho phép số hoá, bóc tách và trích xuất dữ liệu, tính toán, đề xuất các phương án giải quyết quyền lợi bảo hiểm dựa trên việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực thị giác máy tính, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và mô hình hỗ dự đoán hỗ trợ ra quyết định. Khi triển khai đã làm tăng năng suất xử lý hồ sơ giải quyết lợi lên nhiều lần so với việc sử dụng công nghệ truyền thống.