Bà Nguyễn Thị Minh Trang

Bà Nguyễn Thị Minh Trang
Trưởng phòng nghiệp vụ giải pháp bảo hiểm
FPT Software

 

TIỂU SỬ

 

CHỦ ĐỀ TRÌNH BÀY

Confidon: Điểm sáng trong tự động hóa quy trình thẩm định, bồi thường