THÀNH PHẦN THAM DỰ

THEO NGÀNH

 

DỊCH VỤ BẢO HIỂM

DOANH NGHIỆP KHÁC

Vận tải và Logistics | Năng lượng | CNTT và Viễn thông | Tài chính – Ngân hàng Fintech | Chứng khoán | Tổ chức tín dụng | Quỹ đầu tư | Tài chính tiêu dùng | Bán lẻ – Thương mại Điện tử

KHÁC

Bộ Tài chính | Ngân hàng Nhà nước | Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam | Ban, Bộ ngành trung ương và địa phương liên quan | Các tổ chức và hiệp hội trong nước và quốc tế | Viện nghiên cứu

 

THEO CHỨC VỤ

CXO | CHỦ TỊCH | VP | GIÁM ĐỐC

Chủ tịch | Phó chủ tịch | Giám đốc điều hành | CFO | COO | CSO | CIO | CISO | CTO | CRO | Giám đốc CNTT

QUẢN LÝ | TRƯỞNG BỘ PHẬN

Bảo hiểm | Tái bảo hiểm | Quản trị rủi ro & Định phí | Giải quyết khiếu nại | Giải quyết quyền lợi | Giám định | Pháp chế & Tuân thủ | Bancassurance | Chăm sóc khách hàng | Nhân sự | Chiến lược | Bảo mật thông tin | Quản trị mạng & Vận hành | Chuyển đổi số | Phát triển sản phẩm | Thẻ & Thanh toán | Phân tích dữ liệu

KHÁC

Phân tích dữ liệu | Dịch vụ khách hàng | IT | Phân tích tài chính |Thẩm định | Giải quyết quyền lợi | Phân tích rủi ro

ĐĂNG KÝ THAM GIA QUẢNG CÁO & TRUYỀN THÔNG/DIỄN GIẢ

Tham dự Vietnam Insurance Summit 2023 để nắm bắt cơ hội quảng bá các sản phẩm/giải pháp,
và kết nối với các đối tác tiềm năng nhằm nâng cao nhận diện thương hiệu

MY NGUYỄN (MS.)

Giám đốc sự kiện

Tel: 024 666 32450 máy lẻ 18

Mobile: 090 345 1083

Email: my.nguyen@iecgroup.com.vn