Ông Ariawan Hindarko

Ông Ariawan Hindarko
Giám đốc bộ phận Marketing
Tập đoàn RDS

 

TIỂU SỬ

Ariawan Hindarko, một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm từng giữ chức vụ Giám đốc kinh doanh tại Astra Graphia (Tập đoàn quốc tế Astra), đã gia nhập Tập đoàn RDS vào năm 2007. Hiện đang giữ chức vụ Giám đốc Marketing (CMO). Ông chịu trách nhiệm chính trong các hoạt động quảng bá của tập đoàn RDS với các mục tiêu cụ thể tập trung vào việc giới thiệu các dịch Giải pháp Tư vấn Quy trình Kinh doanh (BPO) và Tích hợp hệ thống (SI). Trong vai trò của mình, ông chịu trách nhiệm về các khía cạnh kỹ thuật, vận hành, quản lý con người, an ninh và quản lý rủi ro, cũng như quản trị, đảm bảo tổ chức hoạt động trơn tru và hiệu quả.

 

CHỦ ĐỀ TRÌNH BÀY

Giải pháp kỹ thuật số toàn diện để cải thiện trải nghiệm khách hàng.