Bà Thu Vũ

Bà Thu Vũ
Giám đốc quốc gia, Việt Nam
HIVE by Income

 

TIỂU SỬ

Với 9 năm làm việc tại các tổ chức ngân hàng danh tiếng như ANZ, Commonwealth và Standard Chartered Bank, Thu đã nắm vững cho mình nghệ thuật quản lý quan hệ đối tác, thẩm định và mở rộng danh mục khách hàng. Trong ngành Bảo hiểm, cô đã có 5 năm kinh nghiệm làm Quản lý đối tác chiến lược, điều phối các đợt ra mắt thành công và đảm bảo mối quan hệ với đối tác lâu dài. Đây là kết quả của một quá trình cam kết không ngừng hướng tới sự vượt bậc, vượt qua các ranh giới và tạo ra các giá trị dài lâu. Cô phát triển nhanh chóng hành trình sự nghiệp của mình bằng sự đam mê học hỏi phát triển, các chiến lược đổi mới sáng tạo, giúp định hình tương lai ngành bảo hiểm và ngân hàng.

CHỦ ĐỀ TRÌNH BÀY

Mở khóa Tương lai của Bảo hiểm: Nắm bắt chuyển đổi kỹ thuật số, lấy khách hàng làm trung tâm và hơn thế nữa