Bà Phạm Thị Thanh Thuý

Bà Phạm Thị Thanh Thuý
Trưởng nhóm phát triển kinh doanh và phân tích nghiệp vụ
FPT Software

 

TIỂU SỬ

 

CHỦ ĐỀ TRÌNH BÀY

Confidon: Điểm sáng trong tự động hóa quy trình thẩm định, bồi thường